Novela zákona 361/000sb. schválena - platit bude od 1.8.2011

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích byla dnes definitivně schválena. Bodové tresty řidičů za malé překročení rychlosti i za malé množství alkoholu budou během léta zrušeny, pokuty za to ale zůstanou. Schválila to Sněmovna v rámci novely silničního zákona. Normu nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus.

Zrušeny budou jednobodové tresty, přísnější postih bude hrozit naopak za přestupky proti životu a zdraví, například za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a za ohrožování dalších účastníků silničního provozu.

Sněmovna na návrh Senátu zrušila tříbodový trest za alkohol do 0,3 promile, za vyšší množství alkoholu bude hrozit sedmibodový trest. Za řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti pod vlivem alkoholu nebo drogy nicméně bude moci být podle senátní úpravy sněmovní verze novely uložena pokuta od 2500 do 20 000 korun.

Přidělení bodů nebude podle novely nově hrozit ani za překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o pět kilometrů v hodině, mimo obec o deset kilometrů za hodinu. Řidič by i za to ale mohl dostat pokutu od 1500 do 2500 korun. Za vyšší překročení rychlosti by dál byly udělovány dva, tři nebo až pět bodů a vyšší pokuta podle toho, jak rychle řidič jel.

Dva roky připravovaná nová pravidla by tak měla začít platit od letošního 1. srpna, pokud završení schvalovacího procesu nezbrzdí prezident.

Návrhy úprav bodových trestů, které 3. května v novele silničního zákona schválila Sněmovna:
Popis porušení předpisů Počet bodů (platný/navrhovaný stav)
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky 7/7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 7/7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7/7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka nehody nebo nedovolené opuštění místa havárie nebo nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci; neposkytnutí účinné pomoci projíždějícím řidičem, který není účastníkem nehody 7/7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6/7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6/7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6/7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6/7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5/5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5/5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo 5/5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3/5
ohrožení přecházejícího chodce při odbočování mimo silnici, při vjíždění na silnici nebo při otáčení a couvání 4/5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu 4/4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4/4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní přestávky 4/4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7/4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás 2/4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3/3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3/3
překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla 3/3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 5/3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 2/3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2/2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 2/2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3/2
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5/0
řízení vozidla, které není v registru silničních vozidel nebo má jinou než přidělenou registrační značku 4/0
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li jeho obsah v těle řidiče nižší nebo rocen 0,3 promile 3/0
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2/0
neoprávněné užití dálnice nebo vyhrazeného jízdního pruhu 1/0
porušení ustanovení o osvětlení vozidla 1/0
neoprávněné užití výstražného světla modré nebo oranžové barvy 1/0
porušení zákazové nebo příkazové značky (vyjma zákazu překročení povolené rychlosti, zákazu předjíždění nebo zákazu zastavení a stání) 1/0

 

Aktuality

22.8. zavřeno - dovolená

Z důvodu dovolené máme 22.8. zavřeno. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme mailem, telefonicky nebo příští středu. Díky za pochopení
Celý článek

„Kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečnosti. Vybavte se na zimu a ušetřete. Zimní pneumatiky nejoblíbenějších značek jako Barum, Michelin, Dunlop, Pirelli nebo Matador najdete levně na pneumatiky.cz. Pneu dodávám od 24 hodin.“