Pokuty za dopravní přestupky hrozí i na účelových komunikacích

Špatné parkování nebo dopravní nehoda na parkovišti před hypermarketem, přestupky na pozemcích čerpacích stanic a u nových bytových komplexů. Často se setkáváme s tím, že lidé v těchto místech porušují dopravní předpisy a ani oni sami, nebo majitelé těchto pozemků nevědí, zda je možné je trestat.

Nejpodstatnější je rozdělení přístupných účelových komunikací veřejných a neveřejných.

Veřejně přístupné účelové komunikace jsou všechny komunikace, na které není nijak omezen přístup.

Neveřejné přístupné účelové komunikace se nacházejí v uzavřeném prostoru nebo objektu – autobusové nádraží, nemocnice, zemědělské družstvo, sportoviště. Tyto objekty slouží k potřebě vlastníka. Uzavřenost takového areálu musí být zjevná – oplocení, závory, nebo také právní – dopravní značka zákaz vjezdu. Řidič se na takovém pozemku musí chovat v souladu s silničními pravidly a to i v případě, kdy nebyl nijak informován, že se nachází na soukromém pozemku. V případě způsobené dopravní nehody by pak otázka zavinění byla posuzována v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích. Ve svém důsledku by se však nejednalo o dopravní nehodu, ale o škodní událost, která spočívá v tom, že v případě oznámených nehod (škodních událostí) je šetřena Policií ČR v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích, ale bez toho, že by řidiči-viníkovi byla uložena sankce. Policie tudíž pouze zjistí viníka události pro účely určení velikosti způsobené škody a tuto škodu předložit viníkovi k úhradě poškozenému.

Účelové komunikace, přístupné provozu vozidel podléhají tedy pravidlům provozu na pozemních komunikacích bez jakéhokoliv rozlišení na veřejně přístupné a neveřejně přístupné účelové komunikace.

Pokud se tedy řidič dopustí přestupku nebo způsobí dopravní nehodu na veřejně přístupné účelové komunikaci, např. na parkovišti u hypermarketu, je tomuto řidiči uložena sankce stejně jako na ostatních komunikacích. Přestupky zařazené do bodového systému jsou taktéž zaznamenány do karty řidiče.

Aktuality

„Kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečnosti. Vybavte se na zimu a ušetřete. Zimní pneumatiky nejoblíbenějších značek jako Barum, Michelin, Dunlop, Pirelli nebo Matador najdete levně na pneumatiky.cz. Pneu dodávám od 24 hodin.“