Dle zákona 247/2000 sb. smí řídit nákladní automobil s celkovou hm. nad 3500 kg, nebo autobus při výkonu povolání, nebo při podnikatelské činnosti pouze držitel profesního průkazu (průkazu profesní způsobilosti - PPZ).

Každý držitel profesního průkazu (PPZ) musí nejpozději do 365 dní od vydání PPZ absolvovat pravidelné roční školení v délce trvání 7 hodin, a každých dalších 365 toto školení opakovat po celou dobu platnosti PPZ. Bez Vaší účasti na tomto školení je Váš PPZ neplatný! Pravidelné roční školení Vám samozřejmě nabízíme také.

Bez držení uvedeného dokladu smíte při držení řidičského oprávnění sk. C, D, E řídit uvedená vozidla pouze pro vlastní potřebu!

Nabízíme Vám vstupní školení řidičů profesionálů v délce trvání 140 hodin pro sk. C nebo D, a rozšiřovací školení 45 hodin pro získání sk. D nebo C (potřebujete-li obě skupiny, musíte absolvovat nejprve 140 hodin jednu, poté rozšířit 45 hodin na druhou skupinu.

Po absolvování školení v potřebném rozsahu Vám umožníme složení zkoušek (test v elektronické podobě - 80 otázek), na které Vás řádně během školení připravíme. Po složení zkoušek Vám bude na místně příslušném úřadu vydán PPZ.

Všechny typy školení provádí odborně způsobilí lektoři s VŠ vzděláním a min. 5-letou praxí v dopravě, takže absolvováním školení řidičů profesionálů nejen získáte způsobilost požadovanou zákonem, ale budete seznámeni se všemi novinkami v dopravní legislativě, dopravní technice a s novými trendy v dopravě a souvisejících oborech. Obsah školení pravidelně aktualizujeme podle vývoje ve sledovaných oborech.

Přihláška ke školení profesní způsobilosti

Pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče je nutné absolvovat také dopravně psychologické vyšetření a EEG. Zájemcům o profesní průkaz zprostředkujeme i tato vyšetření.

Novela zák. 247 o prof. způsobilosti platná od 1.8.2011:

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. IV Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 301/ 2009 Sb., se mění takto:

1. V § 48 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.“.

Aktuality

Podzimní akce

Od září Vám v naší autoškole nabízíme akční cenu na výcvik všech skupin. Více na úvodní stránce. Pozor, platnost je pouze do 31.10.2014, tak...
Celý článek

Jarní akce

Jako každý rok jsme pro Vás připravilu i letos akční nabídku - přihlaste se do našich kurzů a ušetřete až 900,-kč - více v menu Akce
Celý článek

Nové vozidlo sk B

Vzhledem ke spokojenosti našich zákazníků s vozidlem Toyota Yaris jsme se při obnově vozového parku rozhodli pro nákup dalšího Yarise. Do výcviku...
Celý článek

„Kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečnosti. Vybavte se na zimu a ušetřete. Zimní pneumatiky nejoblíbenějších značek jako Barum, Michelin, Dunlop, Pirelli nebo Matador najdete levně na pneumatiky.cz. Pneu dodávám od 24 hodin.“