Řidičský průkaz AM

AM - Motocykly do objemu válců 50 ccm, miniautomobily (Aixam, Ligier apod.) - od 15 let

Kurz skupiny Am trvá od 15 do 40 dní, dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 30 až 40 dní, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 4 hodiny výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 13 hodin výcviku řízení
 • 1 hodina praktické údržby                       

 

 Řidičský průkaz A1 

A1  - Motocykly do objemu válců 125 ccm a výkonu motoru do 11 kw - od 16 ti let

Kurz skupiny Am trvá od 15 do 40 dní, dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 30 až 40 dní, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 • 13 hodin výcviku řízení
 • 1 hodina praktické údržby

 

 Řidičský průkaz A2

A2 - Motocykly o výkonu motoru do 35 kw - od 18 let,možnost sdruženého výcviku se sk.B - od 18 let

Kurz skupiny A2 trvá od 15 do 40 dní, dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 30 až 40 dní, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 • 13 hodin výcviku řízení
 • 1 hodina praktické údržby

 

 Řidičský průkaz A

A - Motocykly bez omezení objemu válců a výkonu motoru - od 24 let nebo od 20 let s podmínkou držení oprávnění A2 dva roky

Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000sb v současné době umožňuje získání řidičského oprávnění na skupinu A bez omezení objemu válců a výkonu motocyklu ve dvou variantách

Varianta 1- Pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kw,
může se podrobit "doplňovacímu výcviku" v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou (počet jízd závisí na dohodě s instruktorem, který po první jízdě posoudí, kolik jízd bude žadatel ke zvládnutí většího motocyklu potřebovat) a následně skládá pouze "doplňovací zkoušku" (pouze zkouška z praktické jízdy)
2. Pokud žadatel není držitelem řidičského oprávění skupiny A2 s omezením do 35 kw, absolvuje
výcvik na skupinu A v plném rozsahu - 13 jízd. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky absolvuje doplňovací zkoušku z praktické jízdy na motocyklu bez omezení.

 

Řidičský průkaz B

B - Osobní automobily a soupravy osobního automobilu a přívěsu do celkové hmotnosti 3500 kg a do kapacity 9 osob včetně řidiče

Kurz skupiny B trvá od 4 do 8 týdnů dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 5 až 7 týdnů, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 5 hodin výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 28 hodin výcviku  řízení vozidla
 • 2 hodiny praktické údržby

 

Řidičský průkaz B automat

B automat - Osobní automobily s automatickou převodovkou

Kurz skupiny B automat je shodný s kurzem skupiny B s jediným rozdílem - výcvik i zkouška je na vozidle s automatickou převodovkou. Tento kurz je vhodný pro zájemce o řp. sk. B, kteří si nevěří na rozjezdy a práci se spojkou obecně a řazení. Vozidla s automatickou převodovkou jsou dnes již zcela běžná jak na trhu nových, tak i na trhu ojetých automobilů, jsou stejně spolehlivá jako vozidla s převodovkou manuální. Výhodou je absence spojky a samočinné řazení převodových stupňů. Kurz na automat je vhodný také pro žadatele s postižením či absencí jedné dolní končetiny.

Rozsah výuky a výcviku je shodný se sk. B

 

 Řidičský průkaz BE 

BE - Soupravy osobního automobilu a přívěsu bez omezení celkové hmotnosti soupravy (osobní automobily s přívěsy na přepravu automobilů, koní nebo lodí, soupravy osobních automobilů a větších obytných přívěsů - od 18 let

Kurz skupiny B+E trvá od 15 do 30 dní, ve kterých je kladen důraz na zvládnutí ovládání soupravy osobního vozidla s přívěsem. Pokud se při první jízdě projeví nedostatky v ovládání samotného vozidla, je po dohodě s žadatelem výcvik rozšířen o několik kondičních jízd se samotným vozidlem bez přívěsu. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 1 hodina výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 8 hodin výcviku  řízení vozidla s přívěsem
 • 2 hodiny praktické údržby

 

 Řidičský průkaz C

C - Nákladní automobily - od 21 let ( od 18 při následném absolvování vstupního školení profesní způsobilosti v rozšířeném rozsahu)  s podmínkou držení řidičského oprávnění sk. B

Kurz skupiny C trvá od 15 do 40 dní, ve kterých je kladen důraz na rozšíření všech znalostí a dovedností, které jsou potřeba k řízení nákladního vozidla (více zákonných omezení a povinností pro řidiče nákladních automobilů, jiné vlastnosti vozidla, rozšířená výuka zásad bezpečné jízdy, vyšší požadavky na znalost konstrukce a údržby vozidla). Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 3 hodiny výuky předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 18 hodin výcviku řízení
 • 4 hodiny praktické údržby

 

 Řidičský průkaz CE

CE - Soupravy nákladních automobilů a přívěsů nebo návěsů - od 18 let s podmínkou držení řidičského oprávnění sk. C

Kurz skupiny E trvá od 15 do 30 dní, ve kterých je kladen důraz zejména na rozšíření dovedností v ovládání nákladního vozidla, získání dovedností v ovládání soupravy vozidel a praktické dovednosti při zapojování a rozpojování soupravy.

 • 1 hodina výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 8 hodin výcviku řízení
 • 2 hodiny praktické údržby

 

 Řidičský průkaz D 

D - Autobusy - od 24 let ( od 21 let při následném absolvování vstupního školení profesní způsobilosti v rozšířeném rozsahu) s podmínkou držení řidičského oprávnění sk B (RBD viz ceník) nebo C (RBC viz ceník)

Zákon 361/2000 sb. umožňuje dvě varianty získání řidičského průkazu skupiny D.

Varianta 1. Pokud je žadatel držitelem řidičského průkazu skupiny B, absolvuje rozšířenou výuku a výcvik (30 hodin praktických jízd). Kurs trvá minimálně 40 dní, je kladen důraz na maximální zvládnutí bezpečné a plynulé jízdy, které vyžaduje řízení autobusu, získání hlubokých znalostí zákona 361/2000 sb. a souvisejících předpisů v oblasti dopravy (AETR, 561ES atd.) a získání velmi dobrých znalostí v konstrukci a praktické údržbě autobusu. Řízení autobusu vyžaduje nejvyšší míru  znalostí a dovedností ze všech skupin řidičských oprávnění a rozšíření řidičského průkazu ze skupiny B na D je nejnáročnějším kursem autoškoly.

Varianta 2. Pokud je žadatel držitelem řidičského průkazu skupiny C, absolvuje výuku a výcvik zaměřenou zejména na zlepšení techniky jízdy s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu a zvládnutí rozdílu mezi nákladním automobilem a autobusem (14 hodin praktických jízd). Kurs trvá od 15 do 30 dní.

Výcvik i zkoušky jsou možné na vozidle s manuální i automatickou převodovkou. Jste-li držitelem sk. B bez omezení na automat, nebude Vám omezena ani sk. D při vykonání zkoušky na vozidle s automatem!

 

Řidičský průkaz T

T - Traktory, stavební a zemědělské stroje - od 17 let

 • 3 hodiny výuky předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 18 hodin výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!

Aktuality

Podzimní akce

Od září Vám v naší autoškole nabízíme akční cenu na výcvik všech skupin. Více na úvodní stránce. Pozor, platnost je pouze do 31.10.2014, tak...
Celý článek

Jarní akce

Jako každý rok jsme pro Vás připravilu i letos akční nabídku - přihlaste se do našich kurzů a ušetřete až 900,-kč - více v menu Akce
Celý článek

Nové vozidlo sk B

Vzhledem ke spokojenosti našich zákazníků s vozidlem Toyota Yaris jsme se při obnově vozového parku rozhodli pro nákup dalšího Yarise. Do výcviku...
Celý článek

„Kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečnosti. Vybavte se na zimu a ušetřete. Zimní pneumatiky nejoblíbenějších značek jako Barum, Michelin, Dunlop, Pirelli nebo Matador najdete levně na pneumatiky.cz. Pneu dodávám od 24 hodin.“