Řidičský průkaz AM

AM - Motocykly do objemu válců 50 ccm, miniautomobily (Aixam, Ligier apod.) - od 15 let

Kurz skupiny Am trvá od 15 do 40 dní, dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 30 až 40 dní, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 4 hodiny výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 13 hodin výcviku řízení
 • 1 hodina praktické údržby                       

 

 Řidičský průkaz A1 

A1  - Motocykly do objemu válců 125 ccm a výkonu motoru do 11 kw - od 16 ti let

Kurz skupiny Am trvá od 15 do 40 dní, dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 30 až 40 dní, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 • 13 hodin výcviku řízení
 • 1 hodina praktické údržby

 

 Řidičský průkaz A2

A2 - Motocykly o výkonu motoru do 35 kw - od 18 let,možnost sdruženého výcviku se sk.B - od 18 let

Kurz skupiny A2 trvá od 15 do 40 dní, dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 30 až 40 dní, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 • 13 hodin výcviku řízení
 • 1 hodina praktické údržby

 

 Řidičský průkaz A

A - Motocykly bez omezení objemu válců a výkonu motoru - od 24 let nebo od 20 let s podmínkou držení oprávnění A2 dva roky

Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000sb v současné době umožňuje získání řidičského oprávnění na skupinu A bez omezení objemu válců a výkonu motocyklu ve dvou variantách

Varianta 1- Pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kw,
může se podrobit "doplňovacímu výcviku" v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou (počet jízd závisí na dohodě s instruktorem, který po první jízdě posoudí, kolik jízd bude žadatel ke zvládnutí většího motocyklu potřebovat) a následně skládá pouze "doplňovací zkoušku" (pouze zkouška z praktické jízdy)
2. Pokud žadatel není držitelem řidičského oprávění skupiny A2 s omezením do 35 kw, absolvuje
výcvik na skupinu A v plném rozsahu - 13 jízd. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky absolvuje doplňovací zkoušku z praktické jízdy na motocyklu bez omezení.

 

Řidičský průkaz B

B - Osobní automobily a soupravy osobního automobilu a přívěsu do celkové hmotnosti 3500 kg a do kapacity 9 osob včetně řidiče

Kurz skupiny B trvá od 4 do 8 týdnů dle schopností a časových možností žadatele o řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Je lepší nespěchat a kurs rozložit spíše do doby 5 až 7 týdnů, ale jsme schopni vyjít vstříc i požadavku na intenzivní a rychlý výcvik. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 5 hodin výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 28 hodin výcviku  řízení vozidla
 • 2 hodiny praktické údržby

 

Řidičský průkaz B automat

B automat - Osobní automobily s automatickou převodovkou

Kurz skupiny B automat je shodný s kurzem skupiny B s jediným rozdílem - výcvik i zkouška je na vozidle s automatickou převodovkou. Tento kurz je vhodný pro zájemce o řp. sk. B, kteří si nevěří na rozjezdy a práci se spojkou obecně a řazení. Vozidla s automatickou převodovkou jsou dnes již zcela běžná jak na trhu nových, tak i na trhu ojetých automobilů, jsou stejně spolehlivá jako vozidla s převodovkou manuální. Výhodou je absence spojky a samočinné řazení převodových stupňů. Kurz na automat je vhodný také pro žadatele s postižením či absencí jedné dolní končetiny.

Rozsah výuky a výcviku je shodný se sk. B

 

 Řidičský průkaz BE 

BE - Soupravy osobního automobilu a přívěsu bez omezení celkové hmotnosti soupravy (osobní automobily s přívěsy na přepravu automobilů, koní nebo lodí, soupravy osobních automobilů a větších obytných přívěsů - od 18 let

Kurz skupiny B+E trvá od 15 do 30 dní, ve kterých je kladen důraz na zvládnutí ovládání soupravy osobního vozidla s přívěsem. Pokud se při první jízdě projeví nedostatky v ovládání samotného vozidla, je po dohodě s žadatelem výcvik rozšířen o několik kondičních jízd se samotným vozidlem bez přívěsu. Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 1 hodina výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 8 hodin výcviku  řízení vozidla s přívěsem
 • 2 hodiny praktické údržby

 

 Řidičský průkaz C

C - Nákladní automobily - od 21 let ( od 18 při následném absolvování vstupního školení profesní způsobilosti v rozšířeném rozsahu)  s podmínkou držení řidičského oprávnění sk. B

Kurz skupiny C trvá od 15 do 40 dní, ve kterých je kladen důraz na rozšíření všech znalostí a dovedností, které jsou potřeba k řízení nákladního vozidla (více zákonných omezení a povinností pro řidiče nákladních automobilů, jiné vlastnosti vozidla, rozšířená výuka zásad bezpečné jízdy, vyšší požadavky na znalost konstrukce a údržby vozidla). Pro získání schopností a dovedností, které jsou nutné k úspěšnému absolvování zkoušek, a také k bezpečnému ovládání vozidla, je třeba absolvovat výuku a výcvik v následujícím rozsahu:

 • 3 hodiny výuky předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 18 hodin výcviku řízení
 • 4 hodiny praktické údržby

 

 Řidičský průkaz CE

CE - Soupravy nákladních automobilů a přívěsů nebo návěsů - od 18 let s podmínkou držení řidičského oprávnění sk. C

Kurz skupiny E trvá od 15 do 30 dní, ve kterých je kladen důraz zejména na rozšíření dovedností v ovládání nákladního vozidla, získání dovedností v ovládání soupravy vozidel a praktické dovednosti při zapojování a rozpojování soupravy.

 • 1 hodina výuky předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 8 hodin výcviku řízení
 • 2 hodiny praktické údržby

 

 Řidičský průkaz D 

D - Autobusy - od 24 let ( od 21 let při následném absolvování vstupního školení profesní způsobilosti v rozšířeném rozsahu) s podmínkou držení řidičského oprávnění sk B (RBD viz ceník) nebo C (RBC viz ceník)

Zákon 361/2000 sb. umožňuje dvě varianty získání řidičského průkazu skupiny D.

Varianta 1. Pokud je žadatel držitelem řidičského průkazu skupiny B, absolvuje rozšířenou výuku a výcvik (30 hodin praktických jízd). Kurs trvá minimálně 40 dní, je kladen důraz na maximální zvládnutí bezpečné a plynulé jízdy, které vyžaduje řízení autobusu, získání hlubokých znalostí zákona 361/2000 sb. a souvisejících předpisů v oblasti dopravy (AETR, 561ES atd.) a získání velmi dobrých znalostí v konstrukci a praktické údržbě autobusu. Řízení autobusu vyžaduje nejvyšší míru  znalostí a dovedností ze všech skupin řidičských oprávnění a rozšíření řidičského průkazu ze skupiny B na D je nejnáročnějším kursem autoškoly.

Varianta 2. Pokud je žadatel držitelem řidičského průkazu skupiny C, absolvuje výuku a výcvik zaměřenou zejména na zlepšení techniky jízdy s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu a zvládnutí rozdílu mezi nákladním automobilem a autobusem (14 hodin praktických jízd). Kurs trvá od 15 do 30 dní.

Výcvik i zkoušky jsou možné na vozidle s manuální i automatickou převodovkou. Jste-li držitelem sk. B bez omezení na automat, nebude Vám omezena ani sk. D při vykonání zkoušky na vozidle s automatem!

 

Řidičský průkaz T

T - Traktory, stavební a zemědělské stroje - od 17 let

 • 3 hodiny výuky předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • 18 hodin výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!

Užitečné odkazy

 

Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut

Aktuality

„Kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečnosti. Vybavte se na zimu a ušetřete. Zimní pneumatiky nejoblíbenějších značek jako Barum, Michelin, Dunlop, Pirelli nebo Matador najdete levně na pneumatiky.cz. Pneu dodávám od 24 hodin.“