Všeobecné obchodní podmínky

Zahájením kurzu - přihlášením žadatele do kurzu vzniká smluvní vztah mezi žadatelem a autoškolou. Tento smluvní vztah je ukončen řádným splněním závěrečné zkoušky, uplynutím zákonné lhůty pro splnění zkoušek, nebo odstoupením žadatele z výcviku.

Odstoupení žadatele z výcviku je možné oznámit písemně na adresu provozovatele autoškoly - Bc.Petr Šimara, Na návsi 116, Prace 66458. Odstoupením z výcviku vzniká žadateli nárok na vrácení poměrné části nespotřebovaných výukovo-výcvikových jednotek snížené o stornopoplatek autoškoly. Stornopoplatek je účtován ve výši 15% celkové ceny kurzu, jedná se o nejnižší možný poplatek reflektující administrativní a organizační náklady spojené se zahájením kurzu. Výukovo-výcviková jednotka je hodina teorie, nebo hodina praktického výcviku, jejíž hodnota je uvedená v ceníku.

V případě kurzů zakoupených přes portál Slevomat není možné v případě odstoupení z výcviku vracet částku za voucher! Vracet lze pouze poměrnou část doplatku placeného autoškole.

Nedostavení se na jízdu bez předchozí včasné omluvy (nejméně 48 hodin před jízdou) je sankcionováno částkou 200,- kč. Nedostavení se ke zkouškám bez omluvy 48 hodin předem je sankcionováno částkou 500,- kč.

V případě nedokončení započaté jízdy z důvodu na straně autoškoly bude nahrazena žadateli jízda celá.

V případě neuskutečnění zkoušky nebo přerušení zkoušky z důvodu na straně autoškoly bude žadateli poskytnuta zkouška v náhradním termínu bezplatně.

Žadatel má nárok v případě nespokojenosti s konkrétním instruktorem na bezplatnou změnu instruktora, totéž platí při nespokojenosti s vozidlem (pouze sk B manuál).

V případě  nesouhlasu s hodnocením zkušebního komisaře u závěrečných zkoušech podává stížnost proti rozhodnutí žadatel sám za svoji osobu.

Žadatelé o řidičské oprávnění sk. Am, A1, A2 a A, popř. jejich zákonný zástupce, jsou odpovědní za škodu na výcvikovém motocyklu autoškoly, způsobenou při zkoušce z praktické jízdy v rámci zkoušky z odborné způsobilosti, rovněž jsou zodpovědni za škodu, kterou způsobí sami sobě, npař. na zdraví, oděvu atd. Pokud autoškola nedoporučí závěrečné zkoušky a doporučí doplňkový výcvik, žadatel, který se přesto chce zkoušek na vlastní odpovědnost zúčastnit, podepíše o svém rozhodnutí zápis. Z kauce vybrané při zahájení výuky a výcviku budou hrazeny v případě poškození vozidla náklady na uvedení vozidla do původního stavu.

Reklamace, popřípadě předčasné ukončení výcviku je možné vyřídit výhradně osobně na provozovně Purkyňova 106A Brno každou středu mezi 13-15 hodinou.

Podpisem na přihlášce (formulář Žádost o řidičské oprávnění) žadatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Aktuality

„Kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečnosti. Vybavte se na zimu a ušetřete. Zimní pneumatiky nejoblíbenějších značek jako Barum, Michelin, Dunlop, Pirelli nebo Matador najdete levně na pneumatiky.cz. Pneu dodávám od 24 hodin.“