Všeobecné obchodní podmínky

Zahájením kurzu - přihlášením žadatele do kurzu vzniká smluvní vztah mezi žadatelem a autoškolou. Tento smluvní vztah je ukončen řádným splněním závěrečné zkoušky, uplynutím zákonné lhůty pro splnění zkoušek, nebo odstoupením žadatele z výcviku. 

Cena kurzu, kterou žadatel uhradil, nebo k jejíž úhradě se zavázal podáním přihlášky, je garantovaná po běžnou dobu trvání kurzu - šesti kalendářních měsíců od zahájení kurzu. Pokud žadatel nedokončí kurz v běžné době trvání, nebo výcvik v tomto termínu ani nenastoupí, je autoškola oprávněna požadovat doplacení rozdílu ve výši kurzovného, pokud došlo ke změně ceníku. 

Nenastoupí-li žadatel do výcviku, nebo nedokončí-li kurz z důvodů na svojí straně do dvanácti měsíců, další pokračování v kurzu je možné pouze od začátku s doplatkem do plné ceny dle aktuálního ceníku. Po uplynutí dvanácti měsíců od zahájení již nelze odstoupit z výcviku s možností vrácení kurzovného, nebo jeho části.

Odstoupení žadatele z výcviku je možné oznámit písemně na adresu provozovateleti měs autoškoly - Bc.Petr Šimara, Na návsi 116, Prace 66458. Odstoupením z výcviku vzniká žadateli nárok na vrácení poměrné části nespotřebovaných výukovo-výcvikových jednotek snížené o stornopoplatek autoškoly. Stornopoplatek je účtován ve výši 20% celkové ceny kurzu, jedná se o nejnižší možný poplatek reflektující administrativní a organizační náklady spojené se zahájením kurzu a náklady na vystavení převodky. Výukovo-výcviková jednotka je hodina teorie, nebo hodina praktického výcviku, jejíž hodnota je uvedená v ceníku.

U kurzů zakoupených přes portál Slevomat nelze v případě nedokončení kurzu vracet nespotřebované kurzovné, jedná se o nedělitelný balíček služeb, který díky poskytované hromadné slevě nelze rozúčtovat na jednotlivé jízdy nebo teorie.

Nedostavení se na jízdu bez předchozí včasné omluvy (nejméně 24 hodin před jízdou) je sankcionováno částkou 300,- kč. Nedostavení se ke zkouškám bez omluvy 48 hodin předem je sankcionováno částkou 1000,- kč.

V případě nedokončení započaté jízdy z důvodu na straně autoškoly bude nahrazena žadateli jízda celá.

V případě neuskutečnění zkoušky nebo přerušení zkoušky z důvodu na straně autoškoly bude žadateli poskytnuta zkouška v náhradním termínu bezplatně.

Žadatel má nárok v případě nespokojenosti s konkrétním instruktorem na bezplatnou změnu instruktora, totéž platí při nespokojenosti s vozidlem (pouze sk B manuál).

V případě  nesouhlasu s hodnocením zkušebního komisaře u závěrečných zkoušech podává stížnost proti rozhodnutí žadatel sám za svoji osobu.

Žadatelé o řidičské oprávnění sk. Am, A1, A2 a A, popř. jejich zákonný zástupce, jsou odpovědní za škodu na výcvikovém motocyklu autoškoly, způsobenou při zkoušce z praktické jízdy v rámci zkoušky z odborné způsobilosti, rovněž jsou zodpovědni za škodu, kterou způsobí sami sobě, npař. na zdraví, oděvu atd. Pokud autoškola nedoporučí závěrečné zkoušky a doporučí doplňkový výcvik, žadatel, který se přesto chce zkoušek na vlastní odpovědnost zúčastnit, podepíše o svém rozhodnutí zápis. Z kauce vybrané při zahájení výuky a výcviku budou hrazeny v případě poškození vozidla náklady na uvedení vozidla do původního stavu.

Reklamace, popřípadě předčasné ukončení výcviku je možné vyřídit výhradně osobně na provozovně Purkyňova 106A Brno každou středu mezi 13-15 hodinou.

Podpisem na přihlášce (formulář Žádost o řidičské oprávnění) žadatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Užitečné odkazy

 

Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut

Aktuality

Otevřeno od 3.12.2020

Vážení zákazníci, přesun opatření do stupně 3 nám umožní začít s výukou a výcvikem od 3.12.2020. Ve čtvrtek 3.12. budeme mít mimořádně otevřeno 9-17...
Celý článek

Předpokládané obnovení provozu

Vážení zákazníci, podle aktuální situace a předběžných vyjádření vlády ČR předpokládáme plné obnovení činnosti autoškoly a školícího střediska od...
Celý článek

„Kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečnosti. Vybavte se na zimu a ušetřete. Zimní pneumatiky nejoblíbenějších značek jako Barum, Michelin, Dunlop, Pirelli nebo Matador najdete levně na pneumatiky.cz. Pneu dodávám od 24 hodin.“